Group meeting: Sitges Mini-symposium

January 29th 2015

10:30 - 11:00: Barja. Geografía de variedades irregulares

11:00 - 11:30: Sombra. Polinomios con factores multiples e intersecciones anómalas

 

12:00 - 12:30: Dachs. An algorithm to compute Jumping Walls

12:30 - 13:00: Alvarez. Ideals multiplicadors, ideals test i polinomis de Bernstein-Sato

 

Dinar

 

16:00 - 16:30: Mundet. Accions en varietats de grups finits molt grossos

16:30 - 17:00: Elgueta. Accions de (2-)grups sobre categories

17:00 - 17:30: Roig-Maranges. Cicles algebraics i la conjectura de nilpotència

 

18:00 - 18:30: Fernandez. Problema d'embedding i clausura multiplicativa per a matrius de Markov.

18:30 - 19:00: Meritxell. Un abordatge algebraic de xarxes de reaccions bioquímiques

 

 

 

January 30th 2015

 

10:30 - 11:00: Lahoz. Condicions d'estabilitat en varietats abelianes

11:00 - 11:30: Naranjo. Nombres de Catalan alternats i theta caracteristiques

12:00 - 12:30: Miranda: Geometria de les varietats b-simplèctiques

12:30 - 13:00: Kiesenhofer: Action-angle coordinates and KAM theory for b-Poisson manifolds

 

Dinar i tornada